TEST 07

Mã sản phẩm: Core2 Quad Q9550/ DDR3 4GB/ HDD 250GB 7200rpm/ VGA Onboard Intel GMA 4500HD >1GB.

TEST 01

TEST 01

Core2 Quad Q9550/ DDR3 4GB/ HDD 250GB 7200rpm.

Giá:10,000,000 đ

TEST 02

TEST 02

Core I5 2400/ DDR3 4GB/ HDD 250GB 7200rpm/ VGA Onboard Intel HD Graphics share >1GB.

Giá:Liên hệ

TEST 04

TEST 04

Core2 Quad Q8400/ DDR3 4GB/ HDD 160GB 7200rpm/ VGA Onboard Intel GMA 4500HD >1GB.

Giá:Liên hệ

TEST 05

TEST 05

Core2 Duo E8400/ DDR3 2GB/ HDD 160GB 7200rpm/ VGA Onboard Intel GMA 4500HD >1GB.

Giá:10,000,000 đ

■ Nhận xét (Comment):

Đăng ký nhận tin từ Hà Nguyên Computer